Commissies

Commissies

 De Lijst Voorzitters
Arbeidsongevallen : Geert De Krem
Auto : Frank Roman
Burgerlijke aansprakelijkheid : Denis van der Elst
Brand:
Transport : Wouter Van Den Daele
Sociale aangelegenheden: Jean-Jacques Surny
Leven: Marc Van kerckhoven
Europese/juridische thema's : Jean-Jacques Surny
Financiële risico's : Jan Van Hecke
Herverzekering: Bruno Bogaerts
Systemen, organisatie, procedures :