Wetgeving

Wetgeving

 • Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers
  * Download document (PDF-document / 56 KB)
 • Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de in België geregistreerde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren
  * Download document (PDF-document / 32 KB)
 • Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten
  * Download document (PDF-document / 32 KB)
 • Bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon: Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en BVVM) hebben op 2 juni 2014 een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is in geval van wijziging van tussenpersoon  door de cliënt.
  * De nota en de Veel gestelde vragen (FAQ) kunt u hier terugvinden
  * Download de standaardformulier (NL)
  * Download de standaardformulier (ENG)