Privacy policy

Ons beleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Verzamelde gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt.

De informatie die de gebruiker via de formulieren op onze site doorgeeft (contactformulieren, offerteaanvragen, enz.....) is vrijwillig. In overeenstemming met de privacywetgeving kunt u deze gegevens bij ons inzien en laten corrigeren of verwijderen door ons een verzoek per e-mail of per post te sturen.

Persoonsgegevens in het bezit van de BVVM

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Deze informatie wordt gebruikt om:

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de uw betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.