Illustratiefoto van de pagina Voortdurend overleg

Voortdurend overleg

BVVM volgt nauwlettend de laatste ontwikkelingen inzake de wetgeving op.

Er is momenteel geen consultatie aan de gang.