Illustratiefoto van de pagina Wetgeving

Wetgeving

De documentatie die u moet downloaden met betrekking tot wetgeving.

De inschrijvingsprocedure als tussenpersoon bij FSMA

Waakzaamheidsplicht ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering,...

Brief FSMA in verband met de toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling

Informatiebrochure i.v.m.de verkoop op afstand van financiële diensten

Bijdrage in de dekking van de werkingskosten van de FSMA verschuldigd door de personen ingeschreven in het register van de verzekerings(- en herverzekerings)tussenpersonen

Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de in België geregistreerde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

Circulaire FSMA over de rechtsbijstandsverzekering

Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten

Bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon

Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en BVVM) hebben op 2 juni 2014 een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is in geval van wijziging van tussenpersoon door de cliënt.

Bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon (PDF / 38 KB)
De Veel gestelde vragen (FAQ) (PDF / 138 KB)
De standaardformulier (NL) (PDF / 38 KB)
De standaardformulier (ENG) (PDF / 138 KB)

Nieuwe Bemiddelingsfiches

Wetgeving

Insurance Distribution Directive (IDD)

Markets in Financial Instruments (MiFID II)

Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014

Regelgeving op natuurrampen

De regelgeving op natuurrampen wordt opgenomen vanaf artikel 123 in de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014

 

Meer informatie kan u vinden op de website van de FOD Economie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling (Wet Cauwenberghs)

Antiwitwaswetgeving

Wetgeving inzake duurzaamheid

Wetgeving inzake toezicht en controle

i) Wet van 2 augustus 2002Wet 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

 

KB uitvoering artikel 30ter wet 2 augustus 2002: Koninklijk besluit van 20 februari 2014 tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

 

ii) Wet op het statuut en het toezicht op verzekeringsondernemingenWet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft van 25 maart 2016

 

iii) Wet betreffende de controle der verzekeringsnondernemingenWet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen van 9 juli 1975 (geüpdatet bij de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders)

Wetgeving inzake economisch recht

Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

KB harmonisatie over bemiddeling in de financiële en verzekeringssector

Wetgeving inzake Brexit

KB inzake COVID-19

KB reglement kosten en lasten

Circulaires

Sectordocumenten