Illustratiefoto van de pagina Opleidingen

Opleidingen

Opleidingen gegeven door BVVM.

BVVM Academy is een examencentrum erkend door Brokers Academy. BVVM Academy heeft meegewerkt aan de uitwerking van sectorale examenregels inzake verzekeringen en inzake kredietverstrekking. Deze regels vormen respectievelijk een referentiekader voor alle door de FSMA erkende organisatoren van examens, welke toegang geven tot de gereglementeerde activiteit van (her)verzekeringsbemiddeling en - distributie, in uitvoering van artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, alsook tot de gereglementeerde activiteit van kredietbemiddeling in uitvoering van de hoofdstukken 5 en 6 van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, boek 7 van het Wetboek van Economisch Recht.

De eindtermen en de examenvragen zijn opgesteld door een breed forum van vakspecialisten met praktijkervaring, die vaak zelf verzekerings- en kredietmateries doceren.

Twee sectorale examencommissies staan in voor de uitvoering en actualisering van deze examenregels. Zij hebben de controlebevoegdheid op het regelmatig verloop van de door de examencentra georganiseerde examens en beslissen over eventuele klachten of geschillen.

Op de webiste van Brokers Academy (hier) kan u gerecht voor meer informatie en om zich inte schrijven voor de examens.