Illustratiefoto van de pagina Over BVVM

Over BVVM

Wat is BVVM?

Doelstelling

De beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars heeft tot doel personen die het beroep van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen uitoefenen te vertegenwoordigen, hun belangen te verzekeren, beschermen en bevorderen en alle onderwerpen die haar leden aanbelangen te bestuderen.

Onze leden zijn hoofdzakelijk gespecialiseerd in de dienstverlening aan ondernemingen, openbare instellingen en organisaties.

Middelen

Om haar doel te bereiken waakt de BVVM onder meer over :

  • het onderhouden van een bestendig contact onder haar leden om alle vragen die zich over de beroepsmakelaardij stellen, zowel in België als in het buitenland, te onderzoeken en hier gepast op te reageren,
  • het aanknopen en onderhouden van relaties met nationale en internationale openbare overheden of andere gesprekspartners, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het beroep,
  • het aanstellen van een aantal technische commissies om bepaalde materies in detail te onderzoeken.