Illustratiefoto van de pagina Wetgeving

Wetgeving

De documentatie die u moet downloaden met betrekking tot wetgeving.

Nieuwe Bemiddelingsfiches

De inschrijvingsprocedure als tussenpersoon bij FSMA

Wetgeving betreffende de verzekerings-en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

De verschillende fiches (checklists) in verband met levensverzekeringen, sparen of beleggen via een levensverzekering en verzekeringen niet-leven, en daarnaast ook de begeleidende toelichtingsnota's:

Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Wet betreffende de controle van verzekeringsondernemingen

Brief FSMA in verband met de toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling

Informatiebrochure i.v.m.de verkoop op afstand van financiële diensten

Waakzaamheidsplicht ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering,...

Bijdrage in de dekking van de werkingskosten van de FSMA verschuldigd door de personen ingeschreven in het register van de verzekerings(- en herverzekerings)tussenpersonen

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers

Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de in België geregistreerde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

Bepalingen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op de verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in België werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten

Circulaire FSMA over de rechtsbijstandsverzekering

Gedragsregels MiFiD

Bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon

Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en BVVM) hebben op 2 juni 2014 een protocol ondertekend met het oog op de invoering van een nieuw systeem dat van toepassing is in geval van wijziging van tussenpersoon door de cliënt.

Bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon (PDF / 38 KB)
De Veel gestelde vragen (FAQ) (PDF / 138 KB)
De standaardformulier (NL) (PDF / 38 KB)
De standaardformulier (ENG) (PDF / 138 KB)