Illustratiefoto van de pagina Over BVVM

Over BVVM

Wat is BVVM?

Objectieven

De vereniging heeft tot doel de personen die het beroep van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen uitoefenen te vertegenwoordigen, de bescherming van de belangen van haar leden te verzekeren, deze te bevorderen en alle onderwerpen die haar leden aanbelangen te bestuderen.

Onze oriëntering

De leden hebben zich hoofdzakelijk gespecialiseerd in de dienstverlening aan Ondernemingen, Openbare Instellingen en Organisaties.

Middelen

Om dit doel te bereiken waakt de onderneming ondermeer over :

  • het onderhouden van een bestendig contact onder haar leden om alle vragen die zich stellen over de beroepsmakelaardij, zowel in België als in het buitenland, te onderzoeken en er gepast op te reageren,
  • het aanknopen en onderhouden van relaties noodzakelijk voor de goede werking van het beroep met nationale en internationale openbare overheden of alle andere gesprekspartners,
  • het aanstellen van een aantal technische commissies om bepaalde materies in detail te onderzoeken.