Illustratiefoto van de pagina Voortdurend overleg

Voortdurend overleg

De BVVM volgt nauwlettend de laatste ontwikkelingen inzake de wetgeving op.

Er is momenteel geen consultatie aan de gang.